Return to site

Kom, doe mee!

U bent nodig

Bent u er klaar voor? Ik ga een beroep doen op uw betrokkenheid met ons vak in brede zin. Ik ga u uitleggen waarom u hard nodig bent en hoop dat u aan het eind van het lezen van deze column iets gaat doen. Nee…niet afhaken! Gewoon doorlezen. Dit is echt belangrijk.

Want wat was er het laatste jaar veel te doen rondom onze beroepsuitoefening. Al enige tijd staat de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg onder druk en wordt er vanuit verschillende partijen grote twijfel geuit, onder andere over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts, de betrouwbaarheid van de professionals, de bereidheid tot samenwerking van de verschillende disciplines, onze pro-activiteit met betrekking tot beroepsziekten. Het verdeelde SER-advies ‘Betere zorg voor werkenden’ dat uiteindelijk werd uitgebracht is een weerspiegeling van hoe wij als professionals eruit zien: Wij zijn een veelkleurig gezelschap van unieke individuen die allemaal min of meer onze eigen invulling geven aan het werken in de arbeidsgerelateerde zorg. Minister Asscher reageerde reeds op het SER-advies met een brief aan de Tweede Kamer. Hoewel het SER-advies zeer verdeeld was, komt de minister toch met duidelijke uitspraken. Het lijkt er in ieder geval op dat de verworvenheden van 20 jaar privatisering worden erkend en dat een stelselwijziging voorlopig ongewenst wordt geacht. We hebben in Nederland een historisch laag verzuimpercentage en verre van slechte arbeidsomstandigheden, maar wel een aantal verbeterpunten.

Als professionals en dienstverleners zijn we het denk ik eens dat de twijfel mede veroorzaakt wordt door beeldvorming, de algehele indruk die ‘de buitenwacht’ van ons heeft. Dat beeld heeft zeker ook te maken heeft met wat wij laten zien. Veelal voelen wij ons als professionals een beetje als Calimero: we doen heel erg ons best, maar als puntje bij paaltje komt voelen we ons klein en onzeker, zijn daardoor niet in staat uit te dragen wat wij vinden en zouden willen.

Op dit moment zijn er verschillende belanghebbende partijen: de arbodiensten (OVAL), de NVAB, ZFK, NVKA, losse bedrijfsartsen. Daarnaast de andere professionals op dit gebied (A&O-deskundigen, arbeidshygiënisten, veiligheidskundigen, arbeidsdeskundigen, etc.) met hun eigen verenigingen. Om nog niet te spreken van werkgevers en werknemers en hun vertegenwoordigers. Allemaal eilandjes met eigen belangen en een soort van concurrentie sfeer onderling. Jammer.

Ik denk namelijk dat we allemaal eenzelfde paradigma hebben: Gezond werken in een gezonde werkomgeving is goed voor de mens en de maatschappij waarin hij leeft. Ook vinden we allemaal dat de zorg voor werkenden goed geregeld moet zijn. We zijn met elkaar van mening dat de bedrijfsarts in samenwerking met andere professionals en dienstverleners hierin een sleutelrol zou moeten vervullen. En dat we dat allemaal op onze eigen manier doen is fantastisch, dat betekent dat we maatwerk kunnen leveren! Ik denk daarom dat we ons met elkaar zouden moeten verbinden – arbodiensten, NVAB, ZFK, NVKA, NVvA, etc. - om ons vervolgens te verbinden met de werkgevers, werknemers en overheid. Naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. En vanuit die kracht gaan zoeken naar een optimaal systeem voor werkenden en hun gezondheid.

Vanuit deze achtergrond hebben we met een groep bedrijfsartsen en andere professionals een nieuw platform opgericht in de markt van arbeidsgerelateerde zorg: KoM, Kwaliteit op Maat. Een belangenbehartiger voor alle professionals op het gebied van Arbo, verzuim en preventie, die werken vanuit maatwerk en eigen regie. Het platform is er ook voor (de vertegenwoordigers van) werknemers en werkgevers.

De gedachte is dat werkgever en werknemer centraal staan. De professional is proactief, integer, transparant, op de hoogte van ontwikkelingen en richtlijnen, leert en acteert altijd in teamverband met werkgever en werknemer. Gezond werken en een gezonde werkomgeving worden bevorderd dankzij kwalitatief hoogwaardige arbeidsgerelateerde zorg, op maat. Kernwoorden zijn maatwerk, multidisciplinair, transparant, vraaggestuurd, oplossingsgericht, vernieuwend, onconventioneel, ambitieus.

KoM gaat u op de hoogte houden van wat er speelt in de media en de politiek en is een ontmoetingsplaats van ondernemers en netwerken. Daarnaast profileert KoM zich als volwaardig gesprekspartner voor werkgevers- en werknemersorganisaties, de overheid en andere partijen die zich inzetten op het gebied van arbeid en gezondheid. Kortom: KoM laat de stem van maatwerkprofessionals horen!

Wat ik al zei: u bent hard nodig. Vanuit uw eigen kracht en niet als Calimero of uit onzekerheid omdat u zich heel stiekem misschien toch een mislukte dokter of anderssoortige professional voelt. De toekomst van ons prachtige vak en werkgebied hangt af van u en mij. Doet u mee?! KoM!

Aanmelden kan eenvoudig op de website van KoM: www.kwaliteitopmaat.nl